Home / Kul med konst och skyltar

 

När det kommer till skyltar i syfte att marknadsföra ett varumärke finns det få metoder som är så uppmärksammade såsom de rörliga skyltar gjorda i neon och led tekniken. Särskilt i en storstadsmiljö där budskapen tenderar att bli uppmärksammade i de centrala sammanhangen av ett stort antal människor.

Bra exempel på dessa skyltsammanhang och dekaler finns bland annat vid Piccadelly Circus i centrala London och Times Square i New York. Få ställen på jorden rymmer sådan kreativ och levande reklam, som till sin utformning fått stor uppmärksamhet, det mervärde detta ger åt de företag som annonserar kan man bara fantisera om, men säkert är att detta är en oerhört effektivt.

Städer med långa och mörka vintrar såsom Stockholm, skulle ha mycket att vinna på större användning av dessa tekniker, då de dels ger staden stark karaktär i fråga om ljussättning men också en oerhört effektiv yta att synas då staden i övrigt har få utrymmen för dessa skyltar.

Vi har ett klassiskt exempel på dessa skyltar vid korsningen Sveavägen/Kungsgatan, men det är också en av få platser där tekniken finns representerad, och i begränsad omfattning. Där kan man för övrigt hitta en hel del snygga exempel på dekoration av bilar, något som man sällan stöter på i Sverige.

Tekniken har mötts med stort motstånd här i Sverige, då det s k Skönhetsrådet motsatt sig utbyggnaden med motiveringen att det skulle förstöra Stockholms klassiska fasader.